Javni natječaj za zakup dijelova poslovnih prostora

Javni natječaj za zakup površina radi postavljanja aparata za prodaju toplih napitaka
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora, Klasa: 372-01/19-01/186, Urbroj: 536-02/01-19-02 od 29. studenog 2019. godine, Policijska uprava brodsko-posavska sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Ivana Mažuranića 9, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijelova poslovnih prostora.
Detalje natječaja možete pogledati na slijedećoj poveznici.
Foto: Ilustracija

Stranica

Izvor

Najnovije