Orahovica: Preventivna aktivnost “Kontakt policajac – prijatelj pomagač”

Jučer, 24. rujna,  u vremenu od 10,00 – 11,00 sati u Orahovici, Kralja Zvonimira br. 53 (prostorije udruge), djelatnicima i članovima Udruge osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica, ukupno njih 20, po kontakt policajcu Tomislavu Sebenji i policijskoj službenici za prometnu preventivu Marini Bartolović održana je preventivna aktivnost „Kontakt policajac – prijatelj pomagač“
Jučer, 24. rujna,  u vremenu od 10,00 – 11,00 sati u Orahovici, Kralja Zvonimira br. 53 (prostorije udruge), djelatnicima i članovima Udruge osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica, ukupno njih 20, po kontakt policajcu Tomislavu Sebenji i policijskoj službenici za prometnu preventivu Marini Bartolović održana je preventivna aktivnost „Kontakt policajac – prijatelj pomagač“ s ciljem upoznavanja s radom kontakt policije i predstavljanja zanimanja policajac, kao i stvaranja pozitivnog stava prema društveno prihvatljivima ponašanjima i osnaživanjem istih na važnost prijavljivanja svih oblika protupravnog ponašanja, a radi razvijanja povjerenja građana prema policiji.
Tom prilikom isti su upoznati s poslovima policije u zajednici i temeljnim uvjetima za rad kontakt policajca, odnosno da se policija u zajednici usredotočuje na pružanje policijske usluge koja uključuje tradicionalnu provedbu zakona, ali i prevenciju radi unaprjeđenja kvalitete života, rješavanje problema na razini lokalne zajednice, suradništvo i angažman zajednice na rješavanju problema, te da se temeljna razlika očituje u činjenici kako to policija više ne nastoji ostvariti sama, već poticanjem suradnje i s građanima uz primjenu ključnih značajki specifičnih za rad policije u zajednici i to kroz:
-vidljivost policije, (ne samo susret u incidentnim situacijama),
-stvaranja osjećaja sigurnosti građana (proaktivni pristup usmjeren prema rješavanju problema prije nego što ti problemi dovedu do kriminalnih ili prekršajnih incidenata i time ostvarivanje primarnog cilja stvaranja osjećaja sigurnosti),
-policija – je javni servis građana (policija ne smije kroz istu prizmu promatrati sve građane jer prema onima koji krše zakone ona mora biti dosljedan provoditelj zakona, a onima koji nisu u sukobu sa zakonom suradnik, pomagač i javni servis),
-prevencija kriminaliteta – su sve mjere usmjerene na smanjenje kriminaliteta i osjećaja nesigurnosti kod građana i moraju se orijentirati isključivo na kriminalitet, antisocijalno ponašanje kao pred faze kriminaliteta (primjeri takvih ponašanja su bučna susjedstva/četvrti u kojima se mladi ili pijane osobe izgrednički ponašaju, motaju i besposličare uokolo ili uništavanju imovinu, ulice zatrpane smećem, devastirani okoliš i stambeni objekti, a gdje takove pojave pogoduju stvaranju uvjeta u kojima se razvija kriminalitet),
-suradništvo policije i zajednici – pri čemu je policija katalizator za rješavanje problema uz zajedničko djelovanje ljudi koji žive i rade u zajednici i korištenje resursa,
-povjerenje građana u policiju – gdje percepcija građana ima veliki utjecaj na policiju (pozitivna ili negativna), odnosno vjeruju li da policija radi u njihovom najboljem interesu.
 

Stranica

Izvor

Najnovije