Početak obrazovanja nove generacije polaznika Prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka 2020./2021. na Policijskoj školi „Josip Jović“

Započeo ranije odgođen početak školovanja nove generacije polaznika Prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka 2020./2021
Foto: Policijska akademija
Danas, 21. listopada 2020. godine, započeo je ranije odgođen početak školovanja nove generacije polaznika Prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka 2020./2021.
 
Sukladno Odluci sačinjena je rang lista te izbor 750 kandidata koji su upisani u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka 2020/2021., međutim, zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 i potresa u Zagrebu u kojem su znatno oštećeni objekti na Policijskoj akademiji, koji se koriste za prehranu, smještaj i nastavu polaznika, Policijska škola morala je pronaći adekvatan način školovanja.
 
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina, na temelju prijedloga nadležnih ustrojstvenih jedinca odobrio je, kao najbolji i najprimjereniji model u ovim posebnim okolnostima, učenje na daljinu. Navedeni model, uz provedene prilagodbe, pridonijet će uspješnom stjecanju potrebnih znanja koja će se moći nadograditi u učionicama i na praktičnim vježbama, kada se stvore uvjeti za kontaktnu nastavu.
Dakle, cjelokupni obrazovni proces prebačen je na platformu e-obrazovanja Policijske akademije.